kontakt

Att fundera över:

Vad är "socialt" inom idrotten, i stad respektive på landsbygd?

 

Vad är entreprenöriellt inom idrotten?

 

Demkratiska aspekter på socialt entreprenörskap inom idrotten, i stad respektive på landsbygd.

 

Socialt entreprenörskap inom idrotten och etiska spörsmål.

 

Relationen mellan sociala entreprenörer och politiska entreprenörer.

 

Erfarenheter från de förbundsstyrda idrottslyfts-utvärderingarna.

Socialt entreprenörskap - Idrott (SEidrott)

Kontakt

 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av

 

Katarina Schenker

0768-56 68 85

katarina.schenker@lnu.se

 

eller

 

Susanne Linnér

0730-97 86 97

susanne.linner@lnu.se