oss

Att fundera över:

Vad är "socialt" inom idrotten, i stad respektive på landsbygd?

 

Vad är entreprenöriellt inom idrotten?

 

Demkratiska aspekter på socialt entreprenörskap inom idrotten, i stad respektive på landsbygd.

 

Socialt entreprenörskap inom idrotten och etiska spörsmål.

 

Relationen mellan sociala entreprenörer och politiska entreprenörer.

 

Erfarenheter från de förbundsstyrda idrottslyfts-utvärderingarna.

Socialt entreprenörskap - Idrott (SEidrott)

Socialt entreprenörskap inom idrotten

 

Projektet bedrivs inom ramen för idrottsvetenskap. De ämnesmässiga Ingångarna i projektet är huvudsakligen pedagogik och sociologi, men också statsvetenskap, filosofi och ekonomi.

 

Daniel Bjärsholm

Daniel är doktorand i projektet och antagen vid forskarutbildningen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola. Hans utbildning innefattar dels en genomförd gymnasielärarexamen i ämnena idrott och hälsa samt samhällskunskap, dels en kandidatexamen i statsvetenskap. Båda dessa utbildningar har genomförts i Linnéuniversitetets regi.

 

=> Kontaktuppgifter, Daniel Bjärsholm, Linnéruniversitetets hemsida.

 

Per Gerrevall

Per är professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Hans forskning behandlar professions- och utbildningsfrågor inom olika kontexter. En kontext utgörs av skola och lärarutbildning, där han för närvarande tillsammans med några kolleger bedriver ett projekt som rör bedömning av lärares yrkeskunnande inom och efter utbildning.

 

En annan kontext utgörs av idrotten, där han under många år har medverkat i olika typer av samarbeten med olika verksamheter inom skola och utbildning respektive idrottsrörelsen. Det har varit uppdrag av olika karaktär, såsom utvecklingsarbete eller utvärderingsuppdrag.

 

=> Kontaktuppgifter, Per Gerrevall, Linnéuniversitetets hemsida.

 

Susanne Linnér

Susanne är lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Hennes arbete handlar ofta om värdefrågor, demokrati, etik och moral i skolan och i föreningsidrotten.

 

=> Kontaktuppgifter, Susanne Linnér, Linnéuniversitetets hemsida.

 

Tomas Peterson

Tomas är professor i idrottsvetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning vid Malmö högskola. Han var tidigare professor i sociologi med inriktning mot politisk sociologi vid Lunds universitet. Hans forskningsområden är professionaliseringen inom svensk fotboll under efterkrigstiden, barn- och ungdomsidrotten som utbildnings- och uppfostringsmiljö, relationen mellan skol- och föreningsidrott och idrottspolitik. Han har även tidigare studerat politiskt entreprenörskap.

 

=> Kontaktuppgifter, Tomas Peterson, Malmö högskolas hemsida.

 

Katarina Schenker

Katarina är lektor i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Hennes forskning är relaterad till epistemologiska och ontologiska ställningstaganden – medvetna eller omedvetna och på olika nivåer i samhället - som definierar in eller ut personer i utbildningssammanhang och inom föreningsidrotten.

 

=> Kontaktuppgifter, Katarina Schenker, Linnéuniversitetets hemsida.